Nowa akcyza na węgiel

Od pewnego czasu w wprowadzanych i nowelizowanych przepisach można zauważyć schemat działania w którym,  odpowiedzialność oraz ciężar wykonania aktów prawnych zostaje przeniesiony z Państwa  na Obywateli. Tym samym na tych ostatnich zostaje nałożone dotrzymywanie formalności utrudniających swobodny rozwój czy dysponowanie własnością. Podczas gdy społeczeństwo zmaga się z kolejnymi falami biurokracji, urzędnikom pozostawiono jedynie funkcje kontrolne i karanie tych, którzy nie uczynili zadość formalnościom. Mimo, że ze swojej definicji to urzędy o wiele lepiej poruszają się w materii prawa oraz mają większe kompetencje do wypełniania tego typu obowiązków. Przykładem takiej regulacji jest opisywana wcześniej ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Czytaj dalej