Duże drzewo – duży problem

W myśl art. 64 ust. 3 Konstytucji RP własność może być ograniczona jedynie w drodze ustawy i wyłącznie w zakresie nienaruszającym istoty tego prawa. Zgodnie z art. 48 kodeksu cywilnego drzewa i krzewy są częścią składową nieruchomości, na której się znajdują. Stanowią więc przedmiot własności właściciela nieruchomości. Czytaj dalej