Większa ochrona turystów?

 

W dniu 14 maja 2013 r. wchodzi w życie nowe Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz. U.  z 2013 r., poz. 510).

            Rozporządzenie określa szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o usługach turystycznych, zwanego dalej „ubezpieczeniem”, termin powstania obowiązku ubezpieczenia  oraz minimalną sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia. (§ 1 Rozporządzenia) Czytaj dalej

Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego a polskie realia

Prawo do bezpłatnej służby zdrowia przysługuje nam pod warunkiem, że jesteśmy ubezpieczeni. Podczas wizyty u lekarza trzeba jednak ten fakt udowodnić.

Docelowo dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ma być elektroniczna karta ubezpieczenia zdrowotnego wydawana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Czytaj dalej