Embargo uderza w polskie firmy transportowe

W wyniku embarga nałożonego przez Rosję na polskie produkty stracili nie tylko rolnicy ale również firmy transportowe. O ile UE obiecała już rekompensatę dla producentów o właścicielach firm transportowych nikt nie pamięta.

Obecnie sektor prywatny w transporcie zatrudnia około 325 tyś. osób. Przedsiębiorcy ci tracą na rosyjskim embargu podwójnie. Nie tylko nie wożą polskich produktów, ale też nie mają zleceń z Europy Zachodniej. Czytaj dalej

Nowa ustawa a likwidacja starych połączeń komunikacyjnych

Przez obszar wielu gmin w Polsce biegną linie komunikacyjne które wykraczają poza ich obszar, a nawet powiatu i województwa. W związku z wejściem w życie w dniu 1 marca 2011r. ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16.12.2010r. przewozy te stanowią odpowiednio powiatowe lub wojewódzkie przewozy pasażerskie. Ich organizatorem  zgodnie z art. 7 ustawy jest co do zasady powiat lub województwo, a zadanie to jest ich zadaniem własnym. Czytaj dalej