Przyjazny spadek

W dniu 18 października 2015 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego (Dz. U.  z 1963 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Powyższe zmiany dotyczą  prawa spadkowego.

Oświadczenie o przyjęciu bądź o odrzuceniu spadku może być złożone w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. W świetle znowelizowanego art. 1015 § 2 Kodeksu cywilnego  (dalej: KC)  brak oświadczenia spadkobiercy w terminie określonym w § 1 jest jednoznaczny z Czytaj dalej

Ostatnia wola w podróży

Ludzie często podróżują zarówno drogą morską (np. promem, statkiem) jak i drogą powietrzną (np. samolotem, helikopterem) w celach służbowych jak i turystycznych. Niezależnie od tego jaki rodzaj statku wybiorą (powietrzny czy morski) mogą stanąć w obliczu śmierci. Katastrofy morskie i powietrzne zdarzają się statystycznie rzadziej aniżeli w ruchu lądowym jednakże warto się zastanowić w jaki sposób sporządzić ostatnią wolę i czy ustawodawca przewidział praktyczne rozwiązanie. Czytaj dalej