Bezpieczeństwo dzieci oglądających telewizję

Często zdarza się, iż rodzice bądź inne osoby opiekujące się dziećmi, sadzają  je przed telewizorem. Warto zastanowić się czy dzieci oglądające telewizję są wystarczająco zabezpieczone przed treściami mogącymi mieć zły wpływ na ich rozwój psychiczny.

W celu ochrony dzieci przed niekorzystnymi treściami znajdującymi się w audycjach telewizyjnych, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (dalej: KRRiT) określiła w drodze rozporządzeń zasady ochrony małoletnich. Czytaj dalej

Usługi medialne na żądanie

Nowelizacja ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji ( Dz. U. z 1993 r., Nr 7, poz. 34 z późn. zm.) implementowała dyrektywę 2010/13/UE o audiowizualnych usługach medialnych na żądanie. Przepisy  weszły w życie w dniu 28 lutego br.

W świetle art. 47a znowelizowanej ustawy o radiofonii i telewizji (dalej: ustawy) podmiot, który dostarcza audiowizualną usługę medialną na żądanie, samodzielnie kształtuje katalog audycji oraz ponosi odpowiedzialność za jego treść. Przepis nie wyklucza odpowiedzialności innych osób za treść poszczególnych audycji, reklam bądź innych przekazów. Czytaj dalej