Interpelacja w sprawie postępowania ZUS wobec osób właścicieli podmiotów gospodarczych zalegających ze składkami ubezpieczeniowymi

 

Wspólnie z Panem posłem Łukaszem Krupą przygotowaliśmy kolejny projekt interpelacji.

Istotę niniejszej interpelacji stanowi problematyka wydawania zaświadczeń ZUS odnośnie niezalegania ze składkami.

Zgodnie z art. 306e § 1. ZUS na wniosek wydaje zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości na podstawie dokumentacji danego organu podatkowego oraz informacji otrzymanych od innych organów podatkowych. Czytaj dalej

Waloryzacja- procentowa czy kwotowa?

Do tej pory świadczenia najstarszych Polaków waloryzowane były procentowo. Coroczna podwyżka obliczana była na podstawie inflacji, czyli średniorocznego wzrostu cen towarów i usług w gospodarstwach emeryckich oraz co najmniej 20 procent realnego wzrostu wynagrodzeń w poprzednim roku kalendarzowym.

Źródło obrazka - www.wp.pl

W tym roku wszyscy emeryci i renciści bez względu na wysokość otrzymywanego aktualnie świadczenia otrzymują Czytaj dalej

Wyższe składki dla samozatrudnionych?

Partia, która miała być jak żadna inna przyjazna przedsiębiorcom planuje kolejny wzrost ich obciążeń. Po podniesieniu składki rentowej po stronie pracodawcy, teraz Ministerstwo Finansów przygotowuje rozwiązanie, zgodnie z którym wysokość składek emerytalno-rentowych miałaby zależeć od dochodów przedsiębiorców i osób samozatrudnionych. Oznaczać to będzie kolejny już wzrost składki.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą odprowadzają do ZUS-u Czytaj dalej