ISO w przetargu. Konieczność czy monopol?

Znany praktycznie wszystkim  certyfikat ISO wydawany jest przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną – ISO (ang. International Organization for Standardization, fr. Organisation internationale de normalisation). Jest to organizacja pozarządowa zrzeszająca krajowe organizacje normalizacyjne i działająca praktycznie na całym świecie.

Znaczek spełniania norm ISO można znaleźć praktycznie wszędzie od zwykłych firm po urzędy. Czytaj dalej

Interpelacja w sprawie postępowania ZUS wobec osób właścicieli podmiotów gospodarczych zalegających ze składkami ubezpieczeniowymi

 

Wspólnie z Panem posłem Łukaszem Krupą przygotowaliśmy kolejny projekt interpelacji.

Istotę niniejszej interpelacji stanowi problematyka wydawania zaświadczeń ZUS odnośnie niezalegania ze składkami.

Zgodnie z art. 306e § 1. ZUS na wniosek wydaje zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości na podstawie dokumentacji danego organu podatkowego oraz informacji otrzymanych od innych organów podatkowych. Czytaj dalej