Krótkie podsumowanie ostatnich zmian w prawie

Przełom 2014 i 2015 roku był czasem nowelizacji prawa. Niektóre z nich już weszły w życie, inne dopiero wejdą. Czytaj dalej

Odprawy nie dla wszystkich

Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników stanowi odwrócenie regulacji zawartych w kodeksie pracy, zgodnie z którymi rozwiązanie umowy o pracę dokonane przez pracodawcę powinno mieć przyczynę związaną z wykonywaniem pracy przez pracownika. . Z całą pewnością celem tej odrębnej regulacji była ochrona zarówno pracodawców jak i pracowników. Ochrona ta powinna być oczywiście większa dla pracowników, który traktowani są, najczęściej słusznie, jako słabsza strona stosunku pracy..  De facto jednak ,  z pozoru korzystna zawarta w tej ustawie regulacja, w rzeczywistości  nie zawsze poprawia sytuację pracowników. Czytaj dalej