Strażak bez prawa jazdy

Już jakiś czas obowiązują przepisy pozwalające na odbierania prawa jazdy kierowcom, którzy w terenie zabudowanym przekroczyli prędkość o ponad 50 km/h.

Takie zatrzymanie prawa jazdy praktycznie nie podlega kontroli sądu, tak jak to ma miejsce przy odebraniu prawa jazdy z innych powodów.

Jednocześnie w mediach słyszymy, że nowe przepisy  działają i Policja zanotowała spadek wypadków, a kolejni piraci drogowi zostali pozbawieni prawa do kierowania pojazdami. Czytaj dalej

Czy odbieranie prawa jazdy wg nowych przepisów narusza konstytucję?

Nowe uprawnienia policji polegające na zatrzymywaniu prawa jazdy na trzy miesiące za przekroczenie prędkości o 50 km/h w obszarze zabudowanym są w ocenie Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” niezgodne z konstytucją.

Zatrzymanie prawa jazdy jest obowiązkowe i nie podlega kontroli sądu. Dodatkowo jest natychmiast wykonalne, a kierowcy nie przysługują żadne środki odwoławcze poza ewentualną skargą do sądu administracyjnego, który może badać tylko zgodność decyzji z prawem, a nie jej merytoryczną zasadność. Co ważne, siłą rzeczy zdoła rozpoznać sprawę dopiero po upływie okresu, na który prawo jazdy zostanie zatrzymane. Czytaj dalej

Trudniejsza likwidacja punktów karnych

źródło obrazka:http://m.wm.pl

źródło obrazka: moto.wm.pl

Od stycznia 2013r. zmieniły się przepisy dotyczące szkoleń reedukacyjnych dla kierowców, którzy przekroczyli limit punktów karnych. Czas kursu z 6 godzin został  wydłużony do 28.

Koszt takiego szkolenia wynosi po zmianach 500 zł. Jednak nie tylko cena jest  jedynym problemem dla kierowców. Kurs  ma trwać w sumie cztery dni, na które kierowca będzie musiał wypisać urlop.

W założeniu autorów zmian, wyższa cena i rozbudowany program kursu mają dodatkowo zniechęcić kierowców do łamania przepisów ruchu drogowego.

Kurs trzeba będzie ukończyć w ciągu miesiąca od otrzymania od starosty stosownego  skierowania.

Po odbyciu  takiego szkolenia wszystkie(a nie jak dotąd 6) punkty karne zostaną kierowcy skasowane. Znów będzie mógł prowadzić samochód, ale jeśli w ciągu następnych 12 miesięcy ponownie zbierze 24 punkty karne, nie będzie mógł się ich pozbyć, uczestnicząc w szkoleniu. Straci prawo jazdy i ponownie będzie musiał zdawać egzaminy, tak jak kandydaci ubiegający się o uprawnienia.