Bankowy Tytuł Egzekucyjny- niekonstytucyjny

W ubiegły wtorek (14 kwietnia) Trybunał Konstytucyjny uznał umożliwienie bankom wystawianie tytułów egzekucyjnych (BTE) poza postępowaniem sądowym za niezgodne z konstytucją (wyrok TK z 14 kwietnia 2015 r., P 45/12).

Tym samym, Trybunał wskazał, że wyposażenie banków w BTE — czyli możliwość kierowania do postępowania klauzulowego dokumentów pochodzących z ksiąg bankowych (dzięki czemu banki nie mają potrzeby wnoszenia pozwów aby skierować sprawę do komornika: wystarczy informacja, że dłużnik nie zapłacił, a miał zapłacić — na co wystawia się klauzulę) — jest niezgodne z konstytucyjną równego traktowania (art. 32 ust. 1 Konstytucji RP). Czytaj dalej

KTO WYSTAWIA HANDLOWY DOKUMENT IDENTYFIKACYJNY (HDI)?

Handlowy dokument identyfikacyjny jest w tej chwili

www.dziennikwschodni.pl

wystawiany dla większości produktów pochodzenia zwierzęcego na podstawie dotychczasowych przepisów wykonawczych do uchylonej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. Nr 33, poz. 288, z późn. zm.). Czytaj dalej

Zbyt wysokie kary za wycięcie drzewa

 

Czy zdawali sobie Państwo sprawę z faktu, że prawo mające za zadanie chronić przyrodę wywołuje skutki odwrotne od zamierzonych   tj. w postaci zmniejszających się liczby drzew na terenie Polski. Drzewo posiada walor kulturowy i społeczny, a ustawa zamiast chronić drzewa de facto wprowadza sytuacje, w których zdrowy rozsądek nakazuje właścicielowi drzewa usunąć je zanim osiągnie wiek 10 lat.

Dzieje się tak z obawy przed karami i opłatami za wycinkę drzewa oraz skomplikowaną i kosztowną procedurą biurokratyczną.

Procedura dotyczy KAŻDEGO posiadacza nieruchomości. Nie ważne, czy jest to osoba prywatna, przedsiębiorca, rolnik czy działkowiec. Każdy może znaleźć się w sytuacji kiedy trzeba usunąć krzew lub drzewo.

Dla zobrazowania niniejszego zagadnienia można posłużyć się poniższym przykładem. Właściciel nieruchomości sadzi zakupione przez siebie drzewo np. dąb. Drzewo rośnie kilkanaście lat, jednak po pewnym czasie staje się zbyt wysokie, a w jego miejsce właściciel planuje postawić altanę. Dlatego też wycina drzewo (w końcu sam je zasadził). O fakcie tym dowiaduje się organ gminy i nakłada na właściciela grzywnę np. 20 tys. zł.

Dlatego też często właściciele wolą profilaktycznie z obawy przed takimi komplikacjami wyciąć wszystkie drzewa (przed upływem 10 lat) ze swojej posesji nawet jeśli nie ma takiej potrzeby  (łatwiej jest sprzedać działki niezadrzewione). 

Tym samym, na nowych osiedlach drastycznie zmniejsza się liczba drzew i krzewów.

Dlaczego tak się dzieje?

Zgodnie z art. 83 ust. 6 pkt 4  ww. ustawy przez 10 lat może nim swobodnie dysponować. Po upływie tego okresu konieczne jest uzyskanie zezwolenia do usunięcia drzewa w postaci zezwolenia organu administracji. Decyzja taka ma charakter uznaniowy, co znaczy, że zależy wyłącznie od swobodnego uznania urzędnika i nie mają znaczenia żadne obiektywne przesłanki. W konsekwencji może dojść do sytuacji, kiedy obywatel zakupi działkę będąc przekonanym  możliwości wycinki rosnących na nim drzew jednak  w wyniku decyzji uznaniowej zgody takiej nie otrzyma.

Kary za wycięcie drzewa bez zgody urzędnika są ekstremalnie wysokie. Na przykład za drzewo w wieku 25 lat zapłacimy ok. 20 tys. zł.

Powyższe zagadnienie nie dotyczy tylko posiadaczy domków jednorodzinnych czy przedsiębiorców. O wspomnianych zasadach muszą również pamiętać działkowcy.
Bez formalności mogą oni usuwać tylko drzewa owocowe. Jednak jeśli chodzi o pozostałe, obowiązują ich takie same zasady jak pozostałych.

Dla przedsiębiorców ustawa jest jeszcze bardziej restrykcyjna, gdyż nie wystarczy zgoda na wycinkę ale dodatkowo zawsze obowiązuje wysoka opłata.

Wątpliwym wydaje się również rodzaj nieruchomości, które obejmuje powołana powyżej ustawa. Zdaniem Stowarzyszenia podobnie jak tereny leśne również tereny rolne jak
i przemysłowe powinny zostać wyłączone spod obowiązywania ww. ustawy.

Mając powyższe na uwadze, niezbędnym jest dokonanie weryfikacji dotychczasowego stanu prawnego ponieważ prowadzi on do odwrotnych skutków społecznych. Właściciele  nieruchomości dokonują wcześniejszej wycinki drzew tj. przed upływem 10-letniego terminu
z obawy przed nieuzyskaniem zezwolenia oraz długotrwałej procedury administracyjnej. Czytaj dalej