Strażak bez prawa jazdy

Już jakiś czas obowiązują przepisy pozwalające na odbierania prawa jazdy kierowcom, którzy w terenie zabudowanym przekroczyli prędkość o ponad 50 km/h.

Takie zatrzymanie prawa jazdy praktycznie nie podlega kontroli sądu, tak jak to ma miejsce przy odebraniu prawa jazdy z innych powodów.

Jednocześnie w mediach słyszymy, że nowe przepisy  działają i Policja zanotowała spadek wypadków, a kolejni piraci drogowi zostali pozbawieni prawa do kierowania pojazdami. Czytaj dalej

Czy odbieranie prawa jazdy wg nowych przepisów narusza konstytucję?

Nowe uprawnienia policji polegające na zatrzymywaniu prawa jazdy na trzy miesiące za przekroczenie prędkości o 50 km/h w obszarze zabudowanym są w ocenie Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” niezgodne z konstytucją.

Zatrzymanie prawa jazdy jest obowiązkowe i nie podlega kontroli sądu. Dodatkowo jest natychmiast wykonalne, a kierowcy nie przysługują żadne środki odwoławcze poza ewentualną skargą do sądu administracyjnego, który może badać tylko zgodność decyzji z prawem, a nie jej merytoryczną zasadność. Co ważne, siłą rzeczy zdoła rozpoznać sprawę dopiero po upływie okresu, na który prawo jazdy zostanie zatrzymane. Czytaj dalej

Kradzież telefonu czy roweru będzie tylko wykroczeniem?

Trwają obecnie prace nad nowelizacją kodeksu karnego oraz kodeksu wykroczeń. Jedną ze zmian, która planuje wprowadzić ministerstwo sprawiedliwości jest podniesienie granicy powyżej, której sprawca kradzieży lub zniszczenia mienia odpowiadał będzie za wykroczenie, a nie za przestępstwo. Obecnie sprawca tych czynów niedozwolonych odpowiada za powyższe przestępstwa w przypadku, gdy wartość zniszczonych lub skradzionych przedmiotów przekracza 250zł. Nowelizacja kodeksu wykroczeń ma spowodować Czytaj dalej