Wymagania lokalowe żłobków i klubów dziecięcych

W dniu 14 lipca 2014 r. weszło w życie nowe

źródło: zlobekciechanow.pl

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r.  w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r., poz. 925; dalej: rozporządzenie). Czytaj dalej

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem – zysk dla rodzica

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego (dalej: KPC) wprowadziła przepisy dotyczące wykonywania kontaktów z dzieckiem.

W świetle art. 59815 KPC jeśli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje bądź niewłaściwie wykonuje obowiązki, które wynikają z orzeczenia lub z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, Czytaj dalej