Jaki adres podać w pozwie???

Coraz częstszą i niepokojącą praktyką sądów staje się wzywanie powodów do wskazania adresu zamieszkania pozwanych będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą. Dotyczy to zarówno wydziałów gospodarczych jak i cywilnych. Dotychczas powodowie wskazywali jedynie bowiem adres siedziby przedsiębiorcy wskazany w CEIDG.  Czytaj dalej

Zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym

Zgodnie z obowiązującym dotychczas prawem jednym z wymaganych dokumentów do KRS był wzór podpisu osoby uprawnionych do reprezentacji.  W połowie stycznia 2015 r. ustawa nowelizująca kodeks spółek handlowych i ustawę o KRS zniosła obowiązek dołączania wzorów podpisów.