Rząd chce przyznać radcom prawo do obrony w postępowaniu karnym

Rada Ministrów podjęła decyzję o przedstawieniu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego propozycji poszerzenia katalogu obrońców i przyznania uprawnień obrończych radcom prawnym.Natomiast Naczelna Rada Adwokacka wyraża zdziwienie, że tak radykalna zmiana nastąpiła już po zakończeniu procesu konsultacyjnego. W obecnym stanie prawnym radcowie prawni mogą pełnić rolę pełnomocnika strony pokrzywdzonej.