Wyrok NSA: bankiet a koszty przychodów

Jak wynika z wyroku NSA z 27 kwietnia 2012 r. dla ustalania warunków transakcji handlowych, zasad współpracy gospodarczej czy też negocjowania, zawierania i podpisywania umów obrotu gospodarczego ponoszenie wydatków na usługi gastronomiczne nie jest warunkiem istotnym. Według organów podatkowych, wydatki takie noszą znamiona reprezentacji i tym samym, nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.