Misja

Stowarzyszenie NaprawaPrawa.pl powstała z społecznej inicjatywy zarówno osób prawnych jak i fizycznych, które chcą wyzwolić energię społeczną i gospodarczą od nadmiaru biurokracji oraz często  absurdalnych przepisów prawnych utrudniających swobodny rozwój.

Dlatego też w swoich działaniach kierujemy się mottem: „Swoboda przedsięwzięć wolna od biurokracji”. Podejmowanie działalności gospodarczej i jakiekolwiek inne przejawy aktywności społecznej często obwarowane są wieloma niepotrzebnymi formalnościami. Trudności te „podcinają skrzydła” i odbierają chęć oraz zapał do działania. Bariery stwarzane przez absurdalne przepisy prawne powodują zwiększenie dodatkowych kosztów dla Państwa w postaci społecznych kosztów niematerialnych, tj. poczucia niesprawiedliwości, utraty zaufania do rządzących, obniżenia aktywności społecznej i ekonomicznej obywateli.

Naszym celem jest przede wszystkim: wyszukiwanie wadliwych, niekorzystnych społecznie przepisów prawnych. Zaproponowanie możliwych rozwiązań danego zagadnienia tak aby prawo służyło ułatwianiu, a nie utrudnianiu codziennego życia każdego z nas.

Chcemy żyć w kraju, w którym obywatele mają zaufanie do Państwa i siebie nawzajem. Niestety nie można tego osiągnąć bez odpowiednio skonstruowanych mechanizmów w prawie które by to zaufanie budowały. Nie chcemy czuć, że regulacje prawne służą tylko  utrudnianiu realizacji naszych przedsięwzięć. Prawo powinno pomagać i ułatwiać rozwiązywanie problemów czy załatwianie nawet najdrobniejszych spraw dając tym samym obywatelom poczucie współpracy i zaufania.

Ze szczególną uwagą chcemy zająć się przepisami prawnymi, które utrudniają ludzką aktywność na polu między innymi:  przedsiębiorczości, działalności społecznej, działalności konsumenckiej.

W dobie gospodarki rynkowej bardzo ważnym czynnikiem do prawidłowego rozwoju potencjału przedsiębiorczości są odpowiednio skonstruowane przepisy prawa. Nie powinny one utrudniać zarówno dużym czy też małym przedsiębiorcom stałego rozwoju.

Jeżeli masz dosyć niepotrzebnych wydatków, pism, druczków od których boli głowa. Jeżeli nie jesteś w stanie zliczyć kilometrów korytarzy, które przemierzyłeś w urzędach i godzin oczekiwania w kolejkach do okienka. Jeżeli spotkałeś się zbędnymi, wzajemnie wykluczającymi się lub utrudniającymi życie przepisami prawnymi, jak np. zatrudnienie niani, budowy domu czy chociażby otwarcia salonu fryzjerskiego …

… podziel się z nami tymi problemami i co najważniejsze przyślij swój pomysł na zmianę.