Krótkie podsumowanie ostatnich zmian w prawie

Przełom 2014 i 2015 roku był czasem nowelizacji prawa. Niektóre z nich już weszły w życie, inne dopiero wejdą.

1)      Zmiany w prawie rachunkowym

W 2015 roku jednostki mikro zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych mogą sporządzić sprawozdanie finansowe za 2014 rok w formie uproszczonej. To znaczy, że bilans zysków i strat jednostek mikro przyjmie uproszczoną formę, pozwalającą na ujmowanie pozycji poszczególnych części sprawozdania finansowego z mniejszą szczegółowością. Z kolei małe firmy od 2016 r. nie będą one musiały składać sprawozdań z działalności.

2)      Zmiany w prawie podatkowym

Nowelizacja zobligowała płatników mających obowiązek sporządzenia informacji lub rocznego obliczenia podatku dla więcej niż pięciu podatników (osób fizycznych) do sporządzania i wysyłania deklaracji wyłącznie drogą elektroniczną. Przez Internet od 1 stycznia 2015 r. mają być wysyłane do urzędów skarbowych m.in. roczne deklaracje o pobranych zaliczkach (PIT-4R) i ryczałtowanym podatku (PIT-8AR), informacje m.in. o przychodach z innych źródeł (PIT-8C), o dochodach i pobranych zaliczkach (PIT-11), a także roczne obliczenie podatku za podatnika (PIT-40) w przypadku CIT-u m.in. zeznań o wysokości osiągniętego dochodu (straty), tj. CIT-8. CIT-8A, CIT-8B oraz informacje IFT-2.

Nowe przepisy mają mieć zastosowanie do dochodów (lub poniesionych strat) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2014 r.

Uwaga, złożenie deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku w niewłaściwej formie tj. papierowej, będzie równoznaczne z ich niezłożeniem.

3)      Zmiany w przepisach o VAT

W 2015r. zostało wprowadzone predefiniowane odliczenie, czyli liczenie proporcji w podatku VAT. Podatnik prowadzący działalność mieszaną ustali poziom odliczenia VAT według nowych zasad. Odbywać ma się to w porozumieniu z naczelnikiem urzędu skarbowego, a przyjęcie wstępnych założeń odliczenia nie będzie mogło zostać podważone w czasie kontroli czy postępowań skarbowych.

Nowelizacja VAT zapobiegać ma liczeniu proporcji na zasadzie obrotu z lat poprzednich. Konkretyzuje ona stanowisko podatnika co do stopnia, w jakim dany towar lub usługa służy czynnościom opodatkowanym już w trakcie danego roku.

4)      Obowiązkowa kasa fiskalna

Ta zmiana weszła już w życie, od 1 stycznia 2015 r. obowiązkowi ewidencji na kasach fiskalnych bez względu na wysokość osiąganych obrotów podlega sprzedaż perfum i wód toaletowych oraz zapisanych i czystych nośników danych cyfrowych i analogowych. Kasy muszą  też mieć warsztaty motoryzacyjne, wulkanizatorzy, stacje badań technicznych pojazdów; obowiązek ten dotyczy także lekarzy, dentystów, doradców podatkowych, prawników (z wyjątkiem notariuszy), zakładów fryzjerskich i kosmetycznych. Zwolnienie straciły zakłady gastronomiczne, zarówno stacjonarne, jak i zajmujące się usługami cateringu (z wyjątkiem usług świadczonych na pokładach samolotów lub w stołówkach szkolnych czy uczelnianych).

Szerzej o tych zmianach pisaliśmy wcześniej na blogu

5)      Zmiany w prawie pracy

Najpoważniejsza zmiana szykuje się dopiero na początek 2016 r., aby dać przedsiębiorcom czas dostosowanie się nowych regulacji. Mowa o obowiązkowym oskładkowaniu umów zlecenie. Zmiana polegać będzie na kumulacji tytułów do ubezpieczenia społecznego tak, aby podstawa naliczania składek była równa co najmniej płacy minimalnej. Technicznie rzecz ujmując zapłacą zleceniodawcy, którzy będą musieli na bieżąco znać sytuację pracownika i orientować się, na ilu umowach zlecenie pracuje i w jakiej wysokości składki inni przedsiębiorcy od niego odprowadzają. Jeżeli składki nie będą naliczane prawidłowo, co może stwierdzić kontrola ZUS, pracodawcy grozić będzie kara.

Zmiana ta dotknie też przedsiębiorców na tzw. małym ZUS-ie, czyli ci, którzy prowadzą działalność krócej niż 24 miesiące. Jeżeli do swojej działalności dorabiają na umowę zlecenie, od niej również będą musieli odprowadzać składki i to w takiej wysokości, by łączna wartość wszystkich składek (z działalności i umów zlecenie) przekroczyła wysokość płacy minimalnej. To w rezultacie nie da im żadnych oszczędności wynikających z preferencyjnej składki ZUS dla początkującego przedsiębiorcy.

 

Podziel sie artykułem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>