KTO WYSTAWIA HANDLOWY DOKUMENT IDENTYFIKACYJNY (HDI)?

Handlowy dokument identyfikacyjny jest w tej chwili

www.dziennikwschodni.pl

wystawiany dla większości produktów pochodzenia zwierzęcego na podstawie dotychczasowych przepisów wykonawczych do uchylonej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. Nr 33, poz. 288, z późn. zm.).

Wymóg dotyczący zaopatrywania produktów pochodzenia zwierzęcego wprowadzanych na rynek w handlowe dokumenty identyfikacyjne (HDI), jak również zakresu informacji objętych tym dokumentem, był zawarty w art. 27 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego, która została uchylona.

Przepisy art. 7 rozporządzenia (WE) nr 853/2004 stanowią, że „w przypadku obowiązywania wymogu zgodnie z załącznikiem II lub III, przedsiębiorstwa sektora spożywczego zobowiązane są zapewnić, aby przesyłkom produktów pochodzenia zwierzęcego towarzyszyły świadectwa lub inne dokumenty”.

Ponieważ w chwili obecnej przepisy rozporządzeń higienicznych oraz aktów prawnych wydanych na ich podstawie nie regulują kwestii wystawiania HDI, zgodnie z interpretacją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi mają nadal zastosowanie odpowiednie przepisy rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wydane na podstawie art. 5 ust. 2 uchylonej ustawy.

Pomijając fakt, iż wątpliwe w stosunku do legalności jest dalsze stosowanie przepisów wydanych na podstawie uchylonej ustawy, w żadnym z powyższych rozporządzeń nie znajduje się uregulowanie wystawiania HDI.

Takie rozporządzenie m.in. w 2009r.  miało zostać wydane na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego. Projektu nigdy jednak ostatecznie nie uchwalono.

Problemy pojawiają się już w praktyce, ponieważ nie wiadomo kto i na jakiej podstawie prawnej ma wystawiać HDI. Czy może to być wyłącznie producent czy również dystrybutor.

Podziel sie artykułem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>