Oddawcze skrzynki pocztowe

Nadszedł czas wakacji, wyjazdów oraz wysyłania większej liczby kartek pocztowych.  Kartki pocztowe przemierzają długą drogę zanim dotrą do adresata, a w zasadzie do jego skrzynki pocztowej. Czy zastanawialiśmy się  jak zostały uregulowane  skrzynki pocztowe w aktach prawnych?

Oddawcze skrzynki pocztowe zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 506; dalej: rozporządzenie).

Powyższy akt prawny wszedł w życie z dniem 7 maja 2014 r. Rozporządzenie określa wymagania, jakim powinny odpowiadać oddawcze skrzynki pocztowe, usytuowanie oddawczych skrzynek pocztowych oraz warunki dostępu dla operatorów pocztowych do oddawczych skrzynek pocztowych.

W świetle § 2 rozporządzenia Konstrukcja oddawczej skrzynki pocztowej, zwanej dalej „skrzynką”, oraz materiał, z którego jest wykonana, zapewnia ochronę umieszczanych w niej przesyłek listowych w szczególności przed kradzieżą oraz w zakresie poufności, zabezpieczenia przeciwpożarowego, a także przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych. Elementy konstrukcyjne skrzynki dostępne przy doręczaniu i wyjmowaniu przesyłek listowych pozbawione są ostrych krawędzi. Elementy skrzynki ulegające uszkodzeniu w trakcie użytkowania są wykonane w sposób umożliwiający ich łatwą wymianę lub uzupełnienie.

            Wielkość oddawczych skrzynek pocztowych umożliwia umieszczenie w nich przesyłek listowych, opakowanych w kopertę o wymiarach 229 mm x 324 mm. Natomiast pojemność ww. skrzynki umożliwia umieszczenie w niej przesyłek listowych o łącznej grubości co najmniej 60 mm (§ 3 rozporządzenia). Ponadto w  § 3 rozporządzenia zostały określone także wymiary otworu wrzutowego oddawczej skrzynki pocztowej. Otwór wrzutowy  skrzynki pocztowej został tak skonstruowany, aby zabezpieczał przesyłki listowe przed wyjęciem przez ten otwór.

Zgodnie z § 4 rozporządzenia  skrzynkę oznacza się cyframi arabskimi, zgodnie z numeracją porządkową nieruchomości, w sposób umożliwiający jednoznaczne jej przyporządkowanie do budynku lub wyodrębnionych w nim lokali, jeżeli posiadają osobny adres. Natomiast skrzynkę przeznaczoną dla adresata będącego osobą niewidomą lub ociemniałą oznacza się w sposób umożliwiający adresatowi jej identyfikację.

Rozporządzenie w § 5 stanowi o bezpieczeństwie przesyłki, a mianowicie o tym, iż oddawcza skrzynka pocztowa zamykana jest niepowtarzalnym kluczem w celu zagwarantowania dostępu do zawartości skrzynki wyłącznie adresatowi.

Lokalizacja oddawczych skrzynek pocztowych została uregulowana w § 6 rozporządzenia. Skrzynki lub ich zestawy umieszcza się w miejscu dostępnym dla adresatów i operatorów pocztowych. W budynku wielorodzinnym z kilkoma wejściami przy każdym z nich może być zainstalowany zestaw skrzynek z liczbą skrzynek odpowiadającą liczbie lokali znajdujących się w danej części budynku. Dodatkowo jedna skrzynka może być przeznaczona na zwroty przesyłek listowych. Skrzynkę tę oznacza się napisem „ZWROTY”. Oddawcze skrzynki pocztowe bądź ich zestawy instalowane są w sposób trwały nie niżej niż 700 mm, mierząc od podłoża do dolnej krawędzi skrzynki, i nie wyżej niż 1600 mm, mierząc od podłoża do górnej krawędzi ostatniej skrzynki. W budynkach wielorodzinnych oddawcze skrzynki pocztowe, które znajdują się najniżej w zestawie skrzynek, zostają przydzielone osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim.

Dla operatorów pocztowych miejscem dostępu do skrzynki jest otwór wrzutowy, o którym mowa w § 3 ust. 3, z wyłączeniem skrzynek, o których mowa w art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, do których dostęp jest zapewniony zgodnie z art. 66 i 67 tej ustawy (§ 7 rozporządzenia).

W przypadku, gdy oddawcze skrzynki pocztowe są z otworem wrzutowym o wysokości niższej niż określona w § 3 ust. 3 pkt 2, jednakże zostały zainstalowane zgodnie z przepisami dotychczas obowiązującymi,  wówczas mogą być użytkowane do momentu ich fizycznego zużycia oraz wymiany skrzynki bądź wymiany jej elementu konstrukcyjnego z otworem wrzutowym (§ 8 rozporządzenia).

Aleksandra Sobańska

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000506

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120001529

Podziel sie artykułem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>