Afera podsłuchowa a tajemnica dziennikarska

Tygodnik „Wprost” w nieznanych okolicznościach znalazł się w posiadaniu taśm zawierających treści kompromitujące znanych polityków zajmujących poważne państwowe stanowiska.

Publikowane materiały spowodowały, iż do redakcji

http://www.rmf24.pl

gazety weszli funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego żądając wydania przez redaktora naczelnego oraz poszczególnych redaktorów „rzeczy w postaci wszystkich nośników zawierających treści rozmów prowadzonych podczas spotkań gości w restauracji Sowa i Przyjaciele oraz w restauracji w Amber Room w Pałacyku Sobańskich w Warszawie przekazanych dziennikarzom tygodnika Wprost”. Redakcja odmówiła zasłaniając się m.in. spoczywającym na nich obowiązkiem dochowania tajemnicy zawodowej oraz ochrony źródeł informacji. Czytaj dalej