Gaz do samochodu zatankujesz sam.

 

Ministrowie gospodarki Janusz Piechociński i transportu Sławomir Nowak podpisali właśnie rozporządzenie umożliwiające samodzielne tankowanie LPG na stacjach paliw.

Dokument w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, określa minimalne wymogi bezpieczeństwa, które muszą spełniać stacje paliw, jeśli zdecydują się na wprowadzenie samodzielnego tankowania gazu płynnego LPG. Czytaj dalej