Ruchomy czas pracy- Rząd jest za.

źródło: 2.s.dziennik.pl

Rząd przyjął ostatnio projekt zmian w Kodeksie pracy, który wprowadza ruchomy czas pracy i wydłuża okres rozliczeniowy czasu pracy. Na te rozwiązania czekają firmy i zagrożeni zwolnieniami pracownicy.
Zaproponowane rozwiązania realizują zapowiadane postulaty dotyczące zmian w organizacji czasu pracy.

Okres rozliczeniowy czasu pracy wydłużony zostanie z obecnych nie więcej niż 4 miesięcy do maksymalnie 12 miesięcy. Dzięki temu pracodawca, mając mniej zleceń ograniczy czas pracy pracowników np. do 7 godzin dziennie. Natomiast kiedy pojawi się więcej zamówień, załoga zostanie w pracy odpowiednio dłużej. Pracodawca musi jedynie pamiętać aby wszystko sumowało się w 12-miesięcznym okresie rozliczeniowym.

Wprowadzony zostanie również ruchomy czas pracy. To znaczy, że pracownicy będą mogli zaczynać pracę np. w poniedziałek o godzinie 8 rano, we wtorek i w środę o 10, a w czwartek i piątek znów o 8. Zostanie wprowadzona możliwość rozpoczynania pracy np. między godziną 8 a 11. To szczególnie ważne we wszystkich publicznych instytucjach, ale i w całym sektorze usługowym.

Zatwierdzony projekt korzysta z wielu rozwiązań ustawy antykryzysowej, przyjętej w porozumieniu ze związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców. Z jej rozwiązań skorzystało ponad tysiąc firm, głównie z branży przetwórczej, budownictwa i handlu. Większość, wybrała wydłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy. Ustawa antykryzysowa obowiązywała do końca 2011 r. dlatego też rząd zamiast przedłużać jej działanie zdecydował, że najlepsze rozwiązania powinny na stałe zostać wprowadzone do Kodeksu pracy.

Centrum Informacyjnego Rządu ogłosiło komunikat w którym określiło, że zgodnie z nowymi przepisami możliwość wydłużenia okresu rozliczeniowego będzie dotyczyła każdego systemu czasu pracy. Zdaniem rządu zmiana pozwoli pracodawcom bardziej elastycznie gospodarować czasem pracy pracowników, w zależności od zapotrzebowania na pracę w poszczególnych miesiącach. Okresy dłuższej pracy będą równoważone okresami pracy krótszej lub dniami wolnymi od pracy. Będzie się to odbywać z zachowaniem wymiaru czasu pracy danego pracownika ustalonego na przyjęty okres rozliczeniowy.

Zgodnie z projektem pracownik będzie miał prawo do minimalnego wynagrodzenia za pracę, jeżeli np. w danym miesiącu nie miałby prawa do wynagrodzenia ze względu na rozkład czasu przyjęty w okresie rozliczeniowym. Możliwe będzie sporządzenie indywidualnego rozkładu czasu pracy pracownika (w formie pisemnej lub elektronicznej) na okres krótszy niż przyjęty okres rozliczeniowy – musi on obejmować jednak co najmniej 2 miesiące.

Nowe przepisy przewidują, że wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy będzie wymagać porozumienia pracodawcy z przedstawicielami pracowników. Powinien on być uwzględniony np. w układzie zbiorowym lub w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi. Kopię porozumienia pracodawca będzie musiał przekazać okręgowemu inspektorowi pracy.

W pierwszym wariancie pracodawca będzie mógł wyznaczyć pracownikom różne godziny rozpoczynania pracy w poszczególne dni, z zachowaniem przepisów dotyczących wymiaru czasu pracy, odpoczynku dobowego i tygodniowego.

W drugim wariancie określany będzie przedział czasu, w którym pracownik powinien rozpocząć pracę (czyli zostanie określony czas, w jakim pracownicy powinni stawiać się do pracy). Warianty ruchomego czasu pracy powinny zostać uwzględnione w układzie zbiorowym lub w porozumieniu ze związkami zawodowymi. Ponadto wykonywanie pracy w systemie ruchomym będzie możliwe także na wniosek zainteresowanego pracownika, co przyczyni się do lepszego godzenia życia zawodowego i rodzinnego.


Wprowadzenie dłuższego okresu rozliczeniowego służy lepszej organizacji pracy i rozliczaniu przez pracodawców czasu faktycznie przepracowanego przez pracowników. Jest to również mechanizm umożliwiający przedsiębiorcom elastyczne reagowanie na zmieniającą się koniunkturę gospodarczą. Najważniejsze jest jednak to, że przyjęte rozwiązania pozwolą zachować miejsca pracy.

 

Podziel sie artykułem

Możliwość komentowania jest wyłączona.