Interpelacja w sprawie radarowego pomiaru prędkości

Wspólnie z Panem posłem Łukaszem Krupą przygotowaliśmy projekt interpelacji dotyczący sposobu przeprowadzania kontroli radarowych.

Poseł na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej
Łukasz Krupa

Szanowna Pani Marszałek!

Na podstawie art. 192 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (MP z 2002 r. Nr 23, poz. 398 ze zm.), kieruję do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Pana Nowaka interpelację w sprawie radarowego pomiaru prędkości na drogach w Polsce.
Nie ulega wątpliwości, że kontrole radarowe są konieczne celem poprawy bezpieczeństwa na drogach. Negatywnych skutków błędów w tych kontrolach nie mogą jednak ponosić uczestnicy ruchu drogowego, którzy stosują się do ograniczeń prędkości czy ci, którzy łamią je, ale w stopniu mniejszym niż wskazywałby na to pomiar prędkości. Nierzadko, ma miejsce sytuacja, w której kierowcy wyłapywani są spośród dużej grupy samochodów przemieszczających się równocześnie po dwupasmowej drodze. Wątpliwość budzi fakt skąd kierowca może mieć w takiej sytuacji pewność, że pomiar wskazany mu na radarze dotyczy jego pojazdu. Pojazdy poruszające się w kolumnie mają zbliżoną do siebie prędkość, najczęściej niewiele się od siebie różniącą. Precyzyjne namierzenie i wybranie konkretnego poruszającego się pojazdu nawet za pomocą lasera wydaje się zadaniem, które mogłoby sprawić trudność specjalnie wyszkolonym snajperom.

Równie istotny, zgodnie z informacją od producentów, jest kąt pod jakim ustawiony jest radar w chwili wykonania pomiaru. Policjanci lub inne służby dokonujące pomiarów zwykle starając się ukryć swoją obecność, stoją często w odległości blisko 10 m od krawędzi drogi, mierząc prędkość radarem przywiązanym do radiowozu kablem zasilającym. Nierzadko również kierowca zatrzymywane jest zaraz po opuszczeniu zakrętu, czyli w sytuacji, w której policjanci mogli wychwycić jego obecność wyłącznie za pomocą radaru. Wydaje się, że aby policjant zmierzył ze 100% pewnością prędkość kierowcy powinien on stanąć dokładnie na środku pasa ruchu, co oczywiście nie zawsze jest możliwe.

Problematyczne wydaje się również mierzenie prędkości, na krótkim odcinku, przez więcej niż jedno urządzenie rejestrujące. Popularne w ostatnimi czasie staje kontrolowanie kierowców za pomocą fotoradarów „kaskadowych”. Nie trzeba być jednak fizykiem, aby wiedzieć, że umieszczone na jednym odcinku drogi urządzenia radarowe działające w tym samym paśmie mogą się wzajemnie zakłócać. Jaka jest tutaj pewność kierowców, że w ich przypadku nie miała miejsca taka sytuacja.
Przedstawiając zwięźle wątpliwości wielu kierowców, uprzejmie proszę o odpowiedź na pytania:

1. Skąd zatrzymywany kierowca ma mieć pewność, że pokazany mu przy zatrzymaniu pomiar dotyczy właśnie jego pojazdu, a nie innego jadącego po tej samej drodze?
2. Jaka jest możliwość błędnego wyniku pomiaru w przypadku wykonania pomiaru pod kątem innym niż 0º i w jaki sposób może w takiej sytuacji bronić się kierowca?
3. Skąd pewność, że w przypadku wykonywania pomiarów metodą „kaskadową” nie występują zakłócenia między urządzeniami wpływające na jego wynik?

L4 -zamiast papierka elektroniczny program?

Nie jest tajemnicą, że część pracowników nadużywa zwolnień lekarskich.

źródło obrazka: http://ocdn.eu

Z myślą o takich właśnie osobach, Zakład Ubezpieczeń Społecznych postanowił wymienić papierowe L4 na elektroniczny program, który pozwoli natychmiast sprawdzić, czy dana osoba nie udaje choroby. Czytaj dalej

Sąd Najwyższy: roszczenie o ustanowienie służebności przesyłu nie przedawnia się

Zgodnie z najnowszym orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie III CZP 101/12 roszczenie o ustanowienie służebności przesyłu nie ulega przedawnieniu.

Zgodnie z art. 117 k.c. z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Co do zasady uznaje się więc, że przedawnieniu ulegają wszystkie roszczenia majątkowe.

Mimo tak sformułowanego przepisu orzecznictwo Sądu Najwyższego dopuszcza możliwość wyłączenia przedawnienia także w przypadkach nie wskazanych wprost w ustawie. Związane jest to najczęściej z określoną sytuacją podmiotu wobec rzeczy, np. roszczenie posiadacza o wykup działki (art.231 §1 kc) czy roszczenie właściciela o ustanowienie drogi koniecznej (art.145 kc).

Roszczeniem nieulegającym przedawnieniu jest również roszczenie o ustanowienie służebności drogi koniecznej. Jego istota bowiem wynika z własności i jest związana z koniecznością zapewnienia właścicielowi dostępu do nieruchomości.

Podobna według Sądu Najwyższego  jest sytuacja przedsiębiorcy występującego o ustanowenie służebności przesyłu. W związku z czym również to roszczenie nie będzie ulegało przedawnieniu. Na uzasadnienie tego orzeczenia trzeba będzie jeszcze poczekać.