Leczenie substytucyjne

 

W dniu 3 kwietnia br. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie leczenia substytucyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 368) będące uzupełnieniem art. 28 ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r., poz. 124).

Rozporządzenie w sprawie leczenia substytucyjnego (dalej: Rozporządzenie) w § 1 określa szczegółowy tryb postępowania przy leczeniu substytucyjnym, szczegółowe warunki, jakie powinien spełniać podmiot leczniczy prowadzący leczenie substytucyjne oraz szczegółowy sposób gromadzenia, przechowywania i przekazywania informacji o zakwalifikowaniu, wyłączeniu lub zakończeniu udziału pacjenta w programie leczenia substytucyjnego. Czytaj dalej