Interpelacja w sprawie wędkarzy

Wspólnie z Panem posłem Łukaszem Krupą przygotowaliśmy projekt interpelacji dotyczący nowych przepisów obowiązujących wędkarzy na wodzie.

Poseł na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej
Łukasz Krupa

Szanowna Pani Marszałek!

Na podstawie art. 192 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (MP z 2002 r. Nr 23, poz. 398 ze zm.), kieruję do  Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej- Pana Sławomira Nowaka / Minister Sportu i Turystyki- Pani Joanny Muchy interpelację w sprawie przepisów dotyczących łódek wędkarskich tj. ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej oraz upoważniania podmiotów do wykonywania przeglądów technicznych statków.

Na gruncie obecnego stanu prawnego pojawia się wiele problemów i kontrowersyjnych kwestii. Dotyczy to przede wszystkim obowiązkowego i jednocześnie nadmiernego wyposażenia każdej łódki, w tym także i wędkarskiej.

Genezą powstałego problemu jest definicja „statku” zawarta w art.5.1.1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej.

Zgodnie z powyższą definicją „statek” to urządzenie pływające o napędzie mechanicznym lub bez napędu mechanicznego, w tym również prom, wodolot i poduszkowiec, przeznaczone lub używane na śródlądowych drogach wodnych do m.in. także połowu ryb i uprawiania sportu lub rekreacji.

Definicja ta jest używana w innych aktach prawnych tj. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej oraz upoważniania podmiotów do wykonywania przeglądów technicznych statków stanowiące także o wyposażeniu.

Konsekwencją takiego braku podziału czy jakiegokolwiek rozróżnienia ze względu na rozmiar czy rodzaj napędu jest obowiązek rejestrowania każdej łódki wędkarskiej oraz posiadania przy sobie przez wędkarza odpowiednich dokumentów, bosaka, lornetki, megafonu lub tuby, koła i pasów ratunkowych oraz nietonącej linki (m.in. § 6 i § 7 rozporządzenia oraz art. 18 ustawy).

Warto również wspomnieć o dotkliwych sankcjach zawartych m.in. w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (m.in. art. 30 i 35) za prowadzenie takiej łódki pod wpływem alkoholu bez rozróżnienia jego stopnia.

   Przedstawiając zwięzłą ocenę funkcjonowania omawianej sytuacji prawnej, uprzejmie proszę o odpowiedź na pytania:

1.      1) Jakie były przesłanki i cel do ustalenia niniejszego stanu prawnego w stosunku do łódek wędkarskich? 

2.          2) Jaki stosunek ma Ministerstwo odnośnie przedstawionego problemu?

3.    3) Jakie kroki planuje Pan podjąć w celu zapobiegania opisanych stanów faktycznych w przyszłości?

4.      Jakie kroki, w tym także legislacyjne, zamierza podjąć Ministerstwo  Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w celu eliminacji opisanych stanów faktycznych i prawnych?

   Z poważaniem

Podziel sie artykułem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>