Leczenie substytucyjne

 

W dniu 3 kwietnia br. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie leczenia substytucyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 368) będące uzupełnieniem art. 28 ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r., poz. 124).

Rozporządzenie w sprawie leczenia substytucyjnego (dalej: Rozporządzenie) w § 1 określa szczegółowy tryb postępowania przy leczeniu substytucyjnym, szczegółowe warunki, jakie powinien spełniać podmiot leczniczy prowadzący leczenie substytucyjne oraz szczegółowy sposób gromadzenia, przechowywania i przekazywania informacji o zakwalifikowaniu, wyłączeniu lub zakończeniu udziału pacjenta w programie leczenia substytucyjnego.

Leczenie substytucyjne prowadzone jest w ramach programu leczenia substytucyjnego, poprzez stosowanie produktów leczniczych lub środków odurzających o działaniu agonistycznym na receptor opioidowy, zwanych dalej „środkami substytucyjnymi”, w celu: poprawy stanu somatycznego i psychicznego oraz reintegracji społecznej pacjentów oraz ograniczenia rozprzestrzeniania zakażeń, w tym w szczególności: HIV, HCV, HBV oraz gruźlicy (§ 2 Rozporządzenia)

Rozporządzenie określa istotne informacje dotyczące kwalifikowania pacjenta do leczenia substytucyjnego (uzależnienie, wiek, wyrażenie zgody na podjęcie leczenia), jak również okoliczności powodujące wyłączenie pacjenta z ww. leczenia (np. w sytuacji gdy badania płynów ustrojowych pacjenta potwierdzają przyjmowanie środków odurzających bądź substancji psychotropowych, pacjent odmawia poddania się badaniu, stosuje przemoc psychiczną bądź fizyczną wobec innych pacjentów albo personelu). Stanowi o tym § 3 Rozporządzenia. 

Minister Zdrowia określił w Rozporządzeniu szczegółowe informacje dotyczące Centralnego Wykazu Osób Objętych Leczeniem Substytucyjnym, jak również sposób powiadamiania  Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii  zarówno o rozpoczęciu, wyłączeniu jak również zakończeniu udziału pacjenta w leczeniu substytucyjnym (§ 5 Rozporządzenia).

Ponadto rozporządzenie zawiera istotne informacje dotyczące środków substytucyjnych, takie jak: przyjmowanie przez pacjenta środka  substytucyjnego, przechowywanie środków substytucyjnych,  prowadzenie dziennej ewidencji rozchodu środka substytucyjnego (§ 6, 10-14 Rozporządzenia).

 

                                             Aleksandra Sobańska

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000368&type=2

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20120000124&type=1

Podziel sie artykułem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>