Interpelacja w sprawie wędkarzy

Wspólnie z Panem posłem Łukaszem Krupą przygotowaliśmy projekt interpelacji dotyczący nowych przepisów obowiązujących wędkarzy na wodzie.

Poseł na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej
Łukasz Krupa

Szanowna Pani Marszałek!

Na podstawie art. 192 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (MP z 2002 r. Nr 23, poz. 398 ze zm.), kieruję do  Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej- Pana Sławomira Nowaka / Minister Sportu i Turystyki- Pani Joanny Muchy interpelację w Czytaj dalej

Większa ochrona turystów?

 

W dniu 14 maja 2013 r. wchodzi w życie nowe Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz. U.  z 2013 r., poz. 510).

            Rozporządzenie określa szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o usługach turystycznych, zwanego dalej „ubezpieczeniem”, termin powstania obowiązku ubezpieczenia  oraz minimalną sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia. (§ 1 Rozporządzenia) Czytaj dalej

Więcej formalności niż ryb

 

Po głębszej analizie przepisów dotyczących wędkarzy nasuwa się tylko jedno pytanie. No i jak tu na wakacje zabrać cały ten sprzęt na jeden dzień łowienia?

Chyba każdemu z nas wędkarstwo kojarzy się z mała łódeczką kiwającą się spokojnie na wodzie, której wyposażenie stanowią dwa wiosła, a przy pomyślnych wiatrach kamizelki ratunkowe.

Przede wszystkim to relaks i odpoczynek, a nic nie potrafi zburzyć wypoczynku jak zbędne formalności. Czytaj dalej