Zmiany w VAT

Od 1 kwietnia przedsiębiorców obowiązuje wyższy podatek VAT na niektóre produkty. Niestety, nie jest to żart na prima aprilis.

Od początku miesiąca obowiązuje wyższa stawka VAT na napoje – w cenie zapłacimy bowiem już nie 8%, ale 23% VAT. Równocześnie  wchodzą też w życie inne ważne dla przedsiębiorców zmiany. Łatwiej będzie wręczać klientom próbki produktów, ale za to bardziej skomplikowane stanie się oferowanie im darmowych kalendarzy z logo firmy .

Pierwsza część zmian wprowadzonych ustawą z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw obowiązuje już od 1 stycznia. 1 kwietnia 2013 r. to data, z którą wchodzi w życie druga część nowych regulacji.

Wyższe stawki

Od kwietnia czeka nas podwyżka cen kawy w restauracjach i kawiarniach. Podstawowa 23%  stawka VAT obejmować będzie nie tylko sprzedaż kawy i herbaty, ale także napojów, do których wykorzystywane są napary z kawy i herbaty. Zmiana ta oznacza brak możliwości interpretacyjnych, pozwalających na opodatkowanie np. kawy cappuccino tak, jak napoju mlecznego – stawką 8%.

Zmiana stawki dotyczy także niektórych usług związanych z nagraniami wideo czy projekcją filmów. Stawką podstawową zostają opodatkowane także zwolnione obecnie tzw. usługi pocztowe niepowszechne, które są świadczone przez Pocztę Polską oraz wyroby sztuki ludowej (obecnie opodatkowane są stawką preferencyjną 8%). Dla przedsiębiorców zmiany te nie są zbyt dotkliwe, wiążą się bowiem tylko ze zmianami w systemach księgowych i kasach fiskalnych. Konsumenci nabywający wymienione produkty lub inne, które zostały z nich wytworzone, muszą się jednak liczyć z podwyżkami.

Do chwili obecnej opodatkowaniu VAT podlega tylko odpłatna dostawa towarów. Jednak ustawa o VAT w pewnych okolicznościach uznaje za czynność odpłatną także przekazanie bez wynagrodzenia, gdy na etapie nabycia przedsiębiorcy przysługiwało prawo do odliczenia. Nowe regulacje przewidują wprost, że również w sytuacji, gdy przedsiębiorca sam wytworzył towar w swojej fabryce (lub jego części składowe), to jeśli kupując komponenty do produkcji sam korzystał z odliczenia VAT-u, przekazując wytworzony przez siebie towar nieodpłatnie, też powinien naliczyć podatek. To samo dotyczy towarów importowanych.  Analogiczne sprecyzowania znajdą zastosowanie także w przypadku świadczenia usług.

Próbki- tak, materiały reklamowe- nie

Jednym z wyjątków, który wyłącza z opodatkowania nieodpłatne przekazania mimo istnienia prawa do odliczenia na etapie nabycia, są próbki. Zmieniona definicja próbki została rozszerzona, co jest korzystną informacją dla przedsiębiorców i konsumentów. Po zmianach próbką jest egzemplarz identyfikowalny jako próbka, mający na celu wyłącznie promocję sprzedaży, a nie jak poprzednio – niewielka ilość towaru. Próbka ma pozwolić na ocenę cech i właściwości, ale nie może służyć zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego, chyba że zaspokojenie potrzeb odbiorcy jest nieodłącznym elementem promocji towaru i ma skłaniać go do zakupu.

Jednak w obecnym stanie prawnym przekazując nieodpłatnie np. kalendarz z logo firmy trzeba będzie już pilnować limitu dla tzw. prezentów małej wartości.