Usługi medialne na żądanie

Nowelizacja ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji ( Dz. U. z 1993 r., Nr 7, poz. 34 z późn. zm.) implementowała dyrektywę 2010/13/UE o audiowizualnych usługach medialnych na żądanie. Przepisy  weszły w życie w dniu 28 lutego br.

W świetle art. 47a znowelizowanej ustawy o radiofonii i telewizji (dalej: ustawy) podmiot, który dostarcza audiowizualną usługę medialną na żądanie, samodzielnie kształtuje katalog audycji oraz ponosi odpowiedzialność za jego treść. Przepis nie wyklucza odpowiedzialności innych osób za treść poszczególnych audycji, reklam bądź innych przekazów.

Na podmiot, który dostarcza audiowizualną usługę medialną na żądanie, obowiązek bądź zakaz publicznego udostępniania określonej audycji bądź przekazu, może zostać nałożony jedynie na podstawie ustawy (art. 47b ustawy).

Nowelizacja ustawy nakłada na podmioty dostarczające audiowizualne usługi medialne na żądanie następujące obowiązki:

1)       zapewnienia użytkownikom łatwego, bezpośredniego oraz stałego dostępu do informacji, które umożliwią identyfikację usługi oraz podmiotu dostarczającego audiowizualną usługę medialną na żądanie (art. 47c ust. 1 ustawy),

2)       wskazania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (dalej: KRRiT) jako organu właściwego w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie (art. 47c ust. 2 ustawy),

3)       odpowiedniego kwalifikowania oraz oznaczania audycji i innych przekazów w taki sposób, aby użytkownik miał możliwość z łatwością zapoznać się z oznaczeniem (zarówno w momencie wyboru audycji oraz w trakcie jej trwania) – podmiot dostarczający audiowizualną usługę medialną na żądanie uwzględnia stopień szkodliwości audycji bądź innego przekazu dla małoletnich w poszczególnych grupach wiekowych (art. 47e ust. 2 ustawy),

4)       promowania audycji europejskich, w tym wytworzonych pierwotnie w języku polskim (art. 47f ust 1 ustawy),

5)       przeznaczania co najmniej 20% zawartości katalogu na audycje europejskie (w tym wytworzonych pierwotnie w języku polskim). Stanowi o tym art. 47f ust. 2,

6)       odpowiedniego wyeksponowania audycji europejskich w katalogu (art. 47 f ust. 2 ustawy),

7)       przechowywania kopii audycji udostępnianych publicznie przez okres nie krótszy  niż 28 dni od dnia ich usunięcia z katalogu oraz do przedstawienia ich Przewodniczącemu KRRiT po otrzymaniu żądania (art. 47i ustawy),

8)       corocznego składania do KRRiT sprawozdania z wykonywania obowiązków nałożonych w art. 47e i 47f ustawy (art. 47j ust. 1 ustawy).

Ponadto podmioty, które dostarczają audiowizualne usługi medialne na żądanie dążą do stopniowego zapewniania dostępności dostarczanych audycji dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku oraz osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu słuchu, wprowadzając odpowiednie udogodnienia, takie jak napisy, audiodeskrypcja oraz tłumaczenie na język migowy (art. 47g ustawy).

Podmioty dostarczające audiowizualne usługi medialne na żądanie w swoich audycjach nie mogą zawierać treści nawołujących do nienawiści bądź dyskryminujących ze względu na rasę, niepełnosprawność, wyznanie, płeć bądź narodowość.

W świetle art. 47d ustawy, lokowanie produktu w audycjach oraz sponsorowanie audycji, które są udostępniane w ramach audiowizualnej usługi medialnej na żądanie, nie może naruszać zarówno samodzielności jak i niezależności redakcyjnej podmiotu będącego dostawcą audiowizualnej usługi medialnej na żądanie, zwłaszcza poprzez wpływ na treść bądź miejsce audycji w katalogu, jak również nie zwalnia jego podmiotu od odpowiedzialności za treść audycji.

Wprowadzenie zapisów o audiowizualnych usługach medialnych na żądanie spowoduje większą dostępność do ulubionych programów zapewniając bezpieczeństwo oraz komfort oglądanych treści poszczególnym telewidzom.

Aleksandra Sobańska

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19930070034&type=3

http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/dyrektywa/dir10_13_amsd_pol_2.pdf

Podziel sie artykułem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>