WALCZYMY Z FOTORADAMI Fotoradary- kontrole kaskadowe-proste łatanie dziury budżetowej kosztem obywali.

W ostatnich dniach dość głośno było na temat zastosowania przez warszawską straż miejską tzw. kontroli kaskadowych.

Zasada jest bardzo prosta: na krótkim odcinku drogi, co kilkaset metrów ustawione będą trzy radiowozy straży miejskiej wyposażonej w fotoradary. Możliwe jest więc, że kierowca na tym krótkim odcinku np. 1 km  zarobi nawet trzy mandaty.

Niestety, zła wiadomość jest taka, że mimo, iż fotoradarów  jest dużo to będzie ich jeszcze więcej. Warszawa zamówiła kolejnych kilkadziesiąt znaków informujących o fotoradarach. Do końca roku stolica będzie nimi naszpikowana. Powodem  Polsce są wprowadzane  kontrole kaskadowe. Na początek w dwudziestu miejscach w Warszawie.

Należy podkreślić, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 17 czerwca 2011r. w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące  odległość między fotoradarem straży miejskiej a innym urządzeniem dokonującym pomiarów prędkości  na tej samej drodze i w tym samym kierunku ruchu nie może być mniejsza niż 500 m, o ile na odcinku tym nie jest usytuowane skrzyżowanie.

Dodatkowo pomiary dokonywane przez straż miejską mogą odbywać się jedynie na określonych i oznaczonych znakiem D-51 odcinkach. Jednak żaden z przepisów nie reguluje maksymalnej odległości, na której może odbywać się taka kontrola radarowa.

Co prawda wyznaczenie nowego odcinka, na którym ma zostać dopuszczona kontrola radarowa wymaga  wskazania przez policję, jednak już w chwili obecnej przenośne fotoradary są źródłem wielu nadużyć.

W związku z powyższym, nawet jeśli ustawiane przez straż miejską fotoradary (np. w odległościach 200m, 300m od siebie ale na odcinku gdzie jest usytuowane skrzyżowanie) są zgodne z prawem, należy zastanowić się nad celowością stosowania takich rozwiązań.

Przypominamy, że kontrola radarowa i mandaty nie służą poprawie zasobności budżetu i karaniu kierowców, ale głównych ich zadaniem jest rola prewencyjna, prowadząca do poprawy bezpieczeństwa na drogach.

W przypadku kontroli kaskadowej kierowca przekraczający prędkość, któremu zostało zrobione zdjęcie przez pierwszy fotoradar może nawet nie mieć nawet fizycznej możliwości zredukowania swojej prędkość ze względu na zbyt krótką odległość między urządzeniami dokonującymi pomiaru  w stosunku do czasu reakcji i drogi hamowania.

Tym samym pod znakiem zapytania pozostaje funkcja prewencyjna fotoradarów. Nie oszukujmy się, część umieszczanych oznakowani i ograniczeń nie ma nic związanego z bezpieczeństwem i nie znajdują żadnego uzasadnienia. W tym wypadku ich zastosowanie jest bliższe chęci karania jak największej liczby kierowców i uzyskania jak najwyższej kwoty z mandatów. Pomimo, że strażnicy tłumaczą takie rozwiązanie chęcią wzrostu bezpieczeństwa, naszym zdaniem do tego przyczynić mogłaby się poprawa jakości dróg i rozwiązań infrastruktury. Szkoda, że jak na razie remedium na te problemy szuka się w kieszeniach kierowców.

 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 17 czerwca 2011r. w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111330770

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111330772

Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20032202181+2011%2406%2428&min=1

 

Podziel sie artykułem

Możliwość komentowania jest wyłączona.