Paszportowa biurokracja

Sezon wakacyjny już w pełni- czas urlopów i wakacji.

źródło obrazka: gazetagazeta.com

O ile do podróżowania po krajach starego kontynentu będących członkami UE wystarczy sam dowód osobisty, to chcąc odwiedzić miejsca położone nieco dalej potrzebny jest paszport.

Wniosek o wydanie paszportu należy składać z wyprzedzaniem ponieważ termin odbioru określa organ wydający dokument w momencie przyjmowania wniosku paszportowego. Przeciętny czas oczekiwania na jego wydanie wynosi do 30 dni i jest skracany tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Pierwsze problemy pojawiają się już w momencie składania wniosku.

Pomijając już liczne dokumenty, które należy do niego  dołączyć istotnym utrudnieniem jest fakt, iż sam wniosek nie jest dostępny w Internecie. Można go otrzymać dopiero fizycznie udając się do urzędu.

Oznacza to, że do urzędu trzeba wybrać się osobiście dwa razy. Zarówno składając wniosek jak i odbierając paszport.

Niestety, nie istnieje żadna możliwość (także niewystarczające jest pełnomocnictwo potwierdzone przez notariusza) by dokument odebrała inna osoba niż na dla której został on wydany. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku dowodu osobistego.

Jeszcze bardziej uciążliwe jest uzyskanie paszportu dla dziecka.

Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub opiekunów z pisemną zgodą drugiego z rodziców lub opiekunów, poświadczoną za zgodność przez organ paszportowy lub notariusza.

Na wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej jest wymagana zgoda obojga rodziców, złożona przed organem paszportowym (osobiste stawiennictwo obojga rodziców) lub notariuszem, chyba że na podstawie orzeczenia sądu jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza ta została ograniczona. W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie paszportu zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego.

Również dość zróżnicowanie kształtuje się kwestii samej opłaty.

W kraju za wydanie paszportu należy wnieść opłatę w wysokości 140 zł.  Natomiast za wydanie takiego dokumentu za granicą w wydziale konsularnym można zapłacić o wiele więcej np. w Wielkiej Brytanii opłata ta wynosi 90 GBP, a we Francji 106 euro.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. Nr 143, poz. 1027 z późn. zm.).

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20061431027

Podziel sie artykułem

Możliwość komentowania jest wyłączona.